ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริาหรส่วนตำบลหนองชัยศรี ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)โทร 044 666 975 (สำนักปลัด) โทร. 044 666 977(กองคลัง)   แจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชัยศรี ได้ออกหน่วยประเมินที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้เจ้าขอที่ดินที่มีที่ดินในเขตหมู่บ้านนั้นๆ ได้เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาที่ดิน สค.1 สปก.4-01 หรือเอกสารสิทธิ์อื่น สำเนาใบซื้อขาย เพื่อรับการประเมินฯ ตามวันและเวลา ที่แจ้งประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถาม โทร. 044 666 977 (กองคลัง) ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 6 ก.พ. 2561 ติดต่อสอบถาม โทร. 044 666 975 (กองสวัสดิการสังคม)

 
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอบรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตัน (ซอยข้างวัดสระขมิ้น)บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ ๗ 
     
ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านโคกกระเบื้อง หมู่ที่ ๖-คลองหนองหว้า 
     
ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้างวัดศรีเจริญคุณ บ้านพะไล ม.10 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศผู้ชนะโครงการประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็... 
     
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561... 
     
ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2561... 
     
พระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี... 
     
ประชาสัมพันธ์โครงการบริจาคเบี้ยยังชีพ... 
     
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสสอง... 
     
วันที่ 8 เมษายน 2561 ขอเชิญร่วมพิชิตการเดินทางสู่...งานพิธีบวงสรวงเจ้าแม่ต้นตะเคียนทอง ... 
     
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 เดือนมีนาคม... 
     
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป... 
     
ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตัน (ซอยข้างวัดสระขมิ้น)บ้านสระ... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุก ช่วงบ้านศรีภูมิ หมู่ที่ื 3-ถึงบ้านหนองกราด หมู่ที่ 5 (ต.สระแก้ว)
   ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1 -คุ้มสระยางน้อย บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ ๑๑
   ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหนองแก หมู่ที่ 13- บ้านกระเบื้อง หมู่ที่ 4
   ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายหมุน สมบุญศรี-นางสมบูรณ์ ศรีหามาตย์ บ้านพะไล หมู่ที่ 10
   ราคากลาง BOQ รายละเอียดการจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตัน (ซอยข้างวัดสระขมิ้น)บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ ๗
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเสม็ดประชาฯ
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านตาราม สายทางจากบริเวณบ้านนายบรรจง สระนาม - บ้านนายเสมือน วิเที
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17 บ้านโคกสะอาด สายทางจากคอนกรีตเสริมเหล็กเก่าบริเวณบ้านละออง ก่อแก้
   โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านหนองปุ่น สายจากมุมบ้านนายเสรี รุ่งเรือง - บริเวณบ้านนางประกอบ
   ประกาศเทศบาลตำบลบ้านบัว เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี


รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
ตุลาคม 2555
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 21 เมษายน 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.198.164.83
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,740,424

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6975 , 0 4466 977  Fax : 0 4466 6977
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.