ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริาหรส่วนตำบลหนองชัยศรี ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)โทร 044 666 975 (สำนักปลัด) โทร. 044 666 977(กองคลัง)   แจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชัยศรี ได้ออกหน่วยประเมินที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้เจ้าขอที่ดินที่มีที่ดินในเขตหมู่บ้านนั้นๆ ได้เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาที่ดิน สค.1 สปก.4-01 หรือเอกสารสิทธิ์อื่น สำเนาใบซื้อขาย เพื่อรับการประเมินฯ ตามวันและเวลา ที่แจ้งประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถาม โทร. 044 666 977 (กองคลัง) ประชาสัมพันธ์การออกจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ คนพิการ รอบเดือนกุมภาพันธ์ ในวันที่ 6 ก.พ. 2561 ติดต่อสอบถาม โทร. 044 666 975 (กองสวัสดิการสังคม)

 
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอบรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
กิจกรรมวันหอมแดงอำเภอหนองหงส์ ประจำปี 2561 
     
รับมอบตุ๊กตา ่จากนางพุฒ กองไธสง บริจากตุ๊กตาให้แก่เด็กๆ เนื่องโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 
     
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น 
      นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี อำเภอหนองหง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลห้วยแถลง ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2... 
     
รายงานรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมกราคม... 
     
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลปักธงชัย... 
     
ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้"... 
     
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ... 
     
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีโรงเรียนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 256... 
     
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวนราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างม.1... 
     
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง... 
     
กิจกรรมวันหอมแดงอำเภอหนองหงส์ ประจำปี 2561... 
     
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2561... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   เปิดเผยราคากลางและฺBOQโครงการก่่อสร้างถนน คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น บร.ถ.187-01 สายบ้านหนองชัยศรี หมู่ที่ 1- บ้านศรีสระยาง
   เปิดเผยราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
   ราคากลางและBOQ ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนางวีราภรณ์ ปอศรี บ้านสระขมิ้น หมู่ที่ 7
   ราคากลางและBOQ ก่อสร้างถนน คสล.บ้านม่วงสามัคคี หมู่ที่ 9-บ้านสระสมบูรณ์ หมู่ที่ 12
   ราคากลางและBOQ ขุดลอกหนองพันธ์ชุลี บ้านศรีสระยาง หมู่ที่ 11
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี


รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
ตุลาคม 2555
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.227.48.147
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,716,018

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6975 , 0 4466 977  Fax : 0 4466 6977
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.