ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริาหรส่วนตำบลหนองชัยศรี ติดต่อสอบถาม (ในวันและเวลาราชการ)โทร 044 666 975 (สำนักปลัด) โทร. 044 666 977(กองคลัง)   แจ้งประชาสัมพันธ์ อบต.หนองชัยศรี ได้ออกหน่วยประเมินที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561 - 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ให้เจ้าขอที่ดินที่มีที่ดินในเขตหมู่บ้านนั้นๆ ได้เตรียม สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาที่ดิน สค.1 สปก.4-01 หรือเอกสารสิทธิ์อื่น สำเนาใบซื้อขาย เพื่อรับการประเมินฯ ตามวันและเวลา ที่แจ้งประชาสัมพันธ์ หรือติดต่อสอบถาม โทร. 044 666 975

 
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  

 

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอบรัปชั่นทุกรูปแบบ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)


ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2561 
     
แจ้งให้มายื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2560 
     
ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP ตำบลหนองชัยศรี 
      1. ผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก 2.ผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 3. ผลิตภันฑ์ข้าวกล้องมะลิ 4. ผลิตภัณฑ์ข้าวฮางงอก 5.ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ 
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒... 
     
23 สิงหาคม 2561 อบต.ทองหลาง ร่วมกับ สภ.จักราช จัดโครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย เพื่อให้ความรู้เ... 
     
องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลองค์กรจัดการสิ่งแวดล้อมดีเด่น ตามโครงการ... 
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้าง... 
     
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคึกฤทธิ์ หมู่ 7 บ้านเรือแตก ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bi... 
     
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า... 
     
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า... 
     
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2561... 
     
ประชาสัมพันธ์ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ... 
     
ประกาศ งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2561... 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศผู้ชนะ ค.จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.3-สระแคน
   ประกาศผู้ชนะ ค.จ่ายขาดเงินสะสมปรับปรุงถนนลงหินคลุก ม.11
   ประกาศผู้ชนะ ค.จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนน คสล.ม.5
   ประกาศผู้ชนะ ค.จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนน คสล.ม.4
   ประกาศผู้ชนะ ค.จ่ายขาดเงินสะสมก่อสร้างถนน คสล.ม.10
ข่าวย้อนหลัง
 
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์
ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรมในจังหวัดบุรีรัมย์  


ประกาศงานราชการ
ประกาศงานราชการ  


กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์
กรมส่งเสริมท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  


หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท
หนังสือราชการ รายงานการประชุม วาระผู้บริหาร ข้อสั่งการ มท  

แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น
แสดงเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตคอรัปชั่น  

นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผุ้บริหาร พนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี


รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
รูปกิจกรรม : คณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลหนองชัยศรี แสดงเชิงสัญลักษณ์ การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  
นายทิน สุหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี พร้อมคณะผู้บริหารฯ และพนักงานส่วนตำบลฯ ร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ทุกรูปแบบ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 22 ตุลาคม 2561
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 58.9.118.15
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,886,299

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี
อำเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์
Tel : 0 4466 6975 , 0 4466 977  Fax : 0 4466 6977
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.