หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

กองช่าง

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง

  0652708063

 • thumbnail

  ว่าง

  นายช่างโยธา

 • thumbnail

  นายศักดิ์ชาย ณรงค์ศักดิ์

  คนงานทั่วไป(พนักงานจ้างทั่วไป)

 • thumbnail

  นายเลิงฤทธิ์ ศิริวงค์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 • thumbnail

  นายสุรัตน์ ทองประโคน

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง