หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายอุ่น คันทะนาค

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล