หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

คณะผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายเอกรัฐ นานอก

  นายก อบต.หนองชัยศรี

  0817253393

 • thumbnail

  นายอุ่น คันทะนาค

  รองนายก อบต.หนองชัยศรี

  0918320968

 • thumbnail

  นางอุบล ณรงค์ศักดิ์

  รองนายก อบต.หนองชัยศรี

  0844967387

 • thumbnail

  นายสากล จำปาเสน

  เลขานุการนายก อบต.หนองชัยศรี

  0862494535

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง