หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

กองคลัง

 • thumbnail

  นางจินกร แซกรัมย์

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  0982328281

 • thumbnail

  นางสาวคำเตือน กระจง

  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายตรียุทธ อ่อนงาม

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวลำเพย พุทธจักร

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • thumbnail

  ปริญญา วรวิเศษ

  คนงานทั่วไป

 • thumbnail

  นางสาวนิษฐา สร้างนอก

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง