หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวอัญรัตน์ สียางนอก

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • thumbnail

  นางสาวสมฤทัย ชัยภา

  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางสุภาพ น้อยอาษา

  ครู คศ.2 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  นางสายใจ เพียโคตร

  ครู คศ.1 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดโนนสูงน้อย)

 • thumbnail

  ว่าง

  ครู

 • thumbnail

  นางพรทิพย์ มหานาม

  ครู คศ.2 (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางวิลาวัลย์ หมวดไธสง

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดศรีภูมิวนาราม)

 • thumbnail

  นางสุพรรณี มาตาชาติ

  ครู คศ.2 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นายธีรยุทธ ไตรพรม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี)

 • thumbnail

  นางสาวกาญจนา ใจสา

  ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองชัยศรี

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง