หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุบรรณ บุญสีลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาไล สันรัมย์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)