หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

กองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายจีรศักดิ์ อ่อนพันธุ์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • thumbnail

  นายสุบรรณ บุญสีลา

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุมาไล สันรัมย์

  ผู้ช่วนนักพัฒนาชุมชน (พนักงานจ้างตามภารกิจ)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง