หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

Personnel

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 • thumbnail

  นางสาวสายยนต์ พางาม

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฯ รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

  0810738373

 • thumbnail

  ว่าง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุข

 • thumbnail

  นายสนทะยา ปะจะนัง

  คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง