หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
สังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่ชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

Personnel

Unknown

  • thumbnail

    นางสาวจินตนา พลโฮม

    เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

  • thumbnail

    นายสนทะยา ปะจะนัง

    คนงานทั่วไป (พนักงานจ้างทั่วไป)