หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บไซต์เก่า
วิสัยทัศน์
ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี:-

รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายเอกรัฐ นานอก

กลุ่มบุคลากรคณะผู้บริหาร

ตำแหน่งนายก อบต.หนองชัยศรี

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์0817253395

อีเมล

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง